Hi ha tres formes habituals d'oferir productes/serveis a la Xarxa ECO:

- Intercanvi directe entre membres:

Només cal estar registrat al CES de la Xarxa ECO (grup ECOS): https://www.community-exchange.org/docs/join2.asp?xid=ECOS〈=cat&proceed=true

Aquí podeu veure les ofertes actuals: https://www.community-exchange.org/offerings.asp?xid=ECOS&cat=all

- Intercanvi entre membres, fent servir les eines informàtiques i l'espai de l'ECOrebost:

El productor ofereix els seus productes des del web de l'ECOrebost, llista de correu de consum local (rebostvalls@xarxaeco.org) i pot fer servir l'espai de l'ECOrebost per fer el lliurament de les comandes.

En aquest cas, el productor oferirà un 10% en moneda social o producte a l'ECOrebost, per les despeses de gestió i cessió d'ús del local.

(L'ECOrebost no mantindrà cap stock d'aquests productes ni es farà responsable del seu emmagatzenament. El productor haurà d'endur-se el producte que no sigui intercanviat).

(El productor farà el cobrament dels seus intercanvis a cada membre, ja sigui en intercanvi directe o per mitjà del CES).

- Intercanvi col·lectiu entre membres, gestionat de forma col·lectiva a l'ECOrebost:

L'assemblea local de l'Alt Camp i la comissió de gestió de l'ECOrebost decidiràn quins productes seràn gestionats totalment per l'ECOrebost: gestió de comandes, stock, lliurament, cobrament, etc.

Avís:

Sigui quina sigui la forma de gestió dels intercanvis, ni la Xarxa ECO de Tarragona ni l'ECOrebost de Valls es fan responsables de cap incidència amb els productes, que no estigui directament relacionada amb l'emmagatzenament dels productes a l'ECOrebost.

Cada productor haurà de tenir cura de respectar les normatives sanitàries i la legislació vinent referent a la producció, manipul·lació i distribució de productes alimentaris.